Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Zmena Prílohy č.1 k Usmerneniu pre publicitu a informovanosť

V rámci Prílohy č. 1: Logo Švajčiarskej konfederácie a štátny znak Slovenskej republiky – špecifikácie došlo k úprave loga Švajčiarskej konfederácie, upravená príloha je rovnako zverejnená v časti „Dokumenty“.
18361